logo Tko je obvezan imati energetski certifikat?

NIS d.o.o.

info@e-certificiranje.eu

NIS d.o.o. iz Splita je ovlaštena tvrtka od strane Ministarstva za obavljane Energetskih pregleda i izdavanje Energetskih certifikata za jednostavne i složene objekte, kao i za Energetske preglede javne rasvjete.

Kao tvrtka specijalizirana za Energetske preglede do sada smo obavili na desetke Energetskih pregleda i izradili Energetske certifikate. Od stanova i apartmana do najsloženijih objekata javne namjene (hotela, poslovnih zgrada, vrtića, škola…)

NIS d.o.o.
R.Boškovića 9
21 000 Split
OIB: 89279236945

logo
Image
NOVE ZGRADE
 1. Nove zgrade prije uporabe odnosno puštanja u pogon moraju imati energetski certifikat izrađen na način kako je propisano Pravilnikom o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada.
 2.  
PRODAJA NEKRETNINE
 1. Vlasnik zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela (stan, apartman, poslovni prostor...) dužan je imati energetski certifikat kod njezine prodaje od 1. srpnja 2013. godine. Kupac zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela prije sklapanja ugovora o kupoprodaji ima pravo uvida u energetski certifikat.
 2.  
NAJAM NEKRETNINE
 1. Pojedinačne i samostalne uporabne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, leasingu ili zakupu do 31.12.2015.
 2. Vlasnici kuća – villa za iznajmljivanje, apartmana, stanova ili obiteljskih kuća u kojim se dio prostora koristi u turističke svrhe moraju pribaviti Energetski certifikat objekta do kraja 2015. godine.
 3.  
JAVNA NAMJENA
 1. Javno izlaganje energetskog certifikata obavezno je za zgrade javne namjene ili samostalne uporabne cjeline zgrada koje se koriste za javnu namjenu u zgradama mješovite namjene:
  • korisne površine veće od 1000 m² moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31.prosinca 2012.
  • korisne površine veće od 500 m² moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31.prosinca 2013.
  • korisne površine veće od 250 m² moraju imati izdan i javno izložen energetski certifikat najkasnije do 31.prosinca 2015.
 2. *Zgrade javne namjene - Zgrade javne namjene određene Pravilnikom jesu zgrade javnog sektora i ostale zgrade u kojima se pružaju usluge velikom broju ljudi. (npr: Zgrade javnog sektora, državnih i drugih tijela, lokalne i područne vlasti, sudovi, vojarne, zatvori, bolnice i druge zdravstvene ustanove, zgrade gospodarskih i međunarodnih asocijacija, zgrade banaka i financijskih organizacija, trgovine, restorani, hoteli, zgrade drugih uslužnih i turističkih djelatnosti, školske i znanstvene ustanove, sportski objekti, muzeji, kina, kazališta, itd.
 3.